Veg - Anlegg

Sentralt godkjent for veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3.

Har hatt varierende arbeider på riksveier, fylkesveier og kommunale veier, som har krevd god planlegging og trafikkavvikling.

Fossum Anlegg AS utfører alle vegtyper, med kryssløsninger og rundkjøringer, samt gater, gang- og sykkelveier og fortau.

Vi er godt kjent med Statens Vegvesen sine vegnormaler (håndbøker) og NS3420.

 

 

 

Org.nr.: 985 033 110

KONTAKT

Telefon: +47 69 83 72 16

Adresse: Fossumveien 2, 1820 Spydeberg

Epost: post@fossumanlegg.no

Faktura: faktura@fossumanlegg.no