Image
TJENESTER
_____________

VEG - ANLEGG

 • Masseutskifting
 • Skjæring & fylling
 • Massetransport
 • Veg overbygging
 • Komprimering
 • Avretting
 • Dekker
 • Vegskulder

Sentralt godkjent for veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3.

Har hatt varierende arbeider på riksveier, fylkesveier og kommunale veier, som har krevd god planlegging og trafikkavvikling.

Vi utfører alle vegtyper, med kryssløsninger og rundkjøringer, samt gater, gang- og sykkelveier og fortau.

Vi er godt kjent med Statens Vegvesen sine vegnormaler (håndbøker) og NS3420.

Image
Image

VANN OG AVLØP

 • VA-grøfter
 • Kasseavstiving
 • Spuntavstiving
 • Borgroper
 • Rørlegging
 • Kummer

Sentralt godkjent for utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3.

VA prosjekter har vi gode rutiner for og god kunnskap om. Vi er godt kjent med kommuner sine VA-normer, VA/miljø blader, og mange referanse prosjekter å vise til.

Vi har også godt med utstyr for å håndtere alle type rør og materialer, og over halvparten av ansatte i bedriften har både ADK1 og PE sveis sertifikater.

OVERVANN

 • Masseutskifting
 • Skjæring & fylling
 • Massetransport
 • Veg overbygging
 • Komprimering
 • Avretting
 • Dekker
 • Vegskulder

Sentralt godkjent for utførelse av vann- og avløpsanlegg samt utførelse av overvannssystem, med tilhørende komponenter og utstyr.

Har god erfaring og utstyr for pro-pumping av større vann mengder og utstyr for håndering av større betongmagasiner.

Fossum Anlegg AS har flere store referanse prosjekter som innebærer overvannshåndering og har etablert rør kulverter opptil DN4000.

Image
Image

KABELGRØFTER

 • VA-grøfter
 • Kasseavstiving
 • Spuntavstiving
 • Borgroper
 • Rørlegging
 • Kummer

Vi utfører komplette kabelgrøfter i fjell og løsmasser.

Vi har god erfaring med koordinering av kabeleteater og har hatt prosjekter der dette har vært en viktig del av utførelsen.

Vi er godt kjent med REN9000 serien, prosseskoden og NS3420.

GRUNNARBEIDER

 • Masseutskifting
 • Skjæring & fylling
 • Massetransport
 • Veg overbygging
 • Komprimering
 • Avretting
 • Dekker
 • Vegskulder

Utfører alt av grunnarbeid i løsmasser og fjell.

Fossum Anlegg AS utfører grunnarbeider for private boliger, næringsbygg og eiendomsutviklere.

Vi har god erfaring med levering av komplette trykkforsterker stasjoner og pumpestasjoner.

Vi utfører spuntarbeider ved bruk av spuntaggregat som monteres på gravemasiner.

Image
Image

FJELLARBEIDER

 • VA-grøfter
 • Kasseavstiving
 • Spuntavstiving
 • Borgroper
 • Rørlegging
 • Kummer

Fossum Anlegg AS har ansatte som har sertifikater som bergsprenger og bergsprengerleder.

Vi utfører sprengearbeider for veg linjer, tomter og VA grøfter.

Vi har også pigghammere til de fleste av våre gravemaskiner.

UTEMILJØ

 • Masseutskifting
 • Skjæring & fylling
 • Massetransport
 • Veg overbygging
 • Komprimering
 • Avretting
 • Dekker
 • Vegskulder

Vi utfører kantstein setting av både granitt- og betong (spikma) kantstein.

Vi etablerer overflater med gatestein og belegningssteien.

Fossum Anlegg AS har god erfaring med etablering av stablemurer i naturstein og betong.

Image
Image

GEOMATIKK

 • VA-grøfter
 • Kasseavstiving
 • Spuntavstiving
 • Borgroper
 • Rørlegging
 • Kummer

Sentralt godkjent for utførelse av innmåling, utstikking og landskapsutforming i tiltaksklasse 3.

Har både RTK landmåler utstyr, totalstasjoner og flere ansatte med landmålerkunnskap.

Programvare for behandling av innmålt- og utstikningsdata.

Godt kjent med leveranse av FKB, NVDB og FDV etter innmålingsinstrukser for vann og avløp.

ANSVARLIG SØKER & PROSJEKTERING

 • Masseutskifting
 • Skjæring & fylling
 • Massetransport
 • Veg overbygging
 • Komprimering
 • Avretting
 • Dekker
 • Vegskulder

Sentralt godkjent for søker (alle type tiltak) i tiltaksklasse 2.

Sentralt godkjent for prosjektering av flere områder i tiltaksklasse 1 og 2.

God erfaring til å stå som en totalentreprenør, med leveranse av både prosjektering og utførelse.

Image

Org.nr.: 985 033 110

KONTAKT

Telefon: +47 69 83 72 16

Adresse: Fossumveien 2, 1820 Spydeberg

Epost: post@fossumanlegg.no

Faktura: faktura@fossumanlegg.no