Geomatikk

Sentralt godkjent for utførelse av innmåling, utstikking og landskapsutforming i tiltaksklasse 3.

Har både RTK landmåler utstyr, totalstasjoner og flere ansatte med landmålerkunnskap.

Programvare for behandling av innmålt- og utstikningsdata.

Godt kjent med leveranse av FKB, NVDB og FDV etter innmålingsinstrukser for vann og avløp.

Org.nr.: 985 033 110

KONTAKT

Telefon: +47 69 83 72 16

Adresse: Fossumveien 2, 1820 Spydeberg

Epost: post@fossumanlegg.no

Faktura: faktura@fossumanlegg.no