Ski kommune 2018/2019

Parkveien, Langhus – VA Rehabilitering

Rehabilitering av ca 400m VA-grøft i Parkveien og Fossveien.
Levering og legging av PE VL250, OV400, SP200 og 9stk kumgrupper.
Dype grøfter med variasjon av løsmasse og fjell i tettbebygd boligområde
Krevende og omfattende arbeid med sikring og hensyntagning av skolebarntrafikk forbi anlegget.
Komplett gjenoppbygging av vei i full bredde.
Større arbeid med lokalisering og leting etter udokumenterte stikkledninger til private boliger.