Spydeberg kommune 2018/2019

Rehabilitering av ca 800m VA-grøft i Øvre- og Nedre Damvei.
PE VL180, OV250 og SP160.
Eksisterende rør graves opp og nye rør legges i samme trase, hvilket medfører omfattende og komplekse arbeider med provisorisk vann og avløp til alle berørte beboere.
Sanering av gamle eternitt ledninger.
Omfattende VA-grøfter med mye fjellsprenging i tettbebygd boligområde.
Komplett gjenoppbygging av vei i full bredde.
Prosjektet omfatter også omlegging av luftstrekk-kabler til bakke-kabler for hele strekket. Dette innebærer EL distribusjon, EL veibelysning, tele, fiber og TV.