Oppegård kommune 2017

Bekkeliveien/Utsiktsveien – VA Rehabilitering

Rehabilitering av 950m VA-grøft i Bekkeliveien og Utsiktsveien.
Duktile VL200, OV250 og SP160.
Eksisterende rør graves opp og nye rør legges i samme trase, hvilket medfører omfattende og komplekse arbeider med provisorisk vann og avløp til alle berørte beboere, samt Bjørkås sykehjem.
Høyt fokus på fremkommelighet og sikkerhet for gående og kjørende gjennom anlegget da det er mye trafikk pga. sykehjem og videregåendeskole like ved.
Fossum Anlegg AS står også for prosjektering og gjenoppbygging av nye vei med tilhørende overvannsplan/håndtering.
Prosjektet omfatter også omlegging av luftstrekk-kabler til bakke-kabler for hele strekket. Dette innebærer EL distribusjon, EL veibelysning, tele, fiber og TV.