Ski kommune

Prosjektet går ut på å bygge en VA-ledning fra Kråkstad til Ellingsrud Pumpestasjon.

Ledningen er på ca 1500 m, og arbeidene omfatter grunnarbeider, boring under jordbruksareal, gravearbeider, og bl. a. terrenginngrep ved bekk.