Lørenskog Kommune, høsten 2016

 

 

Bakgrunnen for prosjektet er å oppfylle Lørenskog kommunens forpliktelse som følge av Utbyggingsavtalen, om å øke brannvannskapasiteten i området i forbindelse med den store utbyggingen på Skårer syd. I samme omgang velger Lørenskog kommune å flytte hele ledningsanlegget fra østsiden til vestsiden av Losbyveien, samt legge ny, tett spillvannsledning og ny overvannsledning. I grøften langs Losbyveien, over nye VA-anlegg etableres fortau med belysning for å trygge miljøet for fotgjengerne i området.