Spydeberg kommune, sommer 2016.

Arbeider i Spydeberg kommune mellom Mailund, Furustien og Glendeveien. Prosjektet omfatter følgende:

  • Graving og legging av spillvann-, overvann- og vannledninger
  • Nedsetting av kummer og spylepunkter for nytt VA-anlegg
  • Gjenoppbygging av arealer berørt av utbyggingen, inkludert veier, fortau og plasser
  • Sprengningsarbeider