Askim kommune, høsten 2015.

Askim kommune/Block Watne AS skal bygge ut hovedanlegget for boligfeltet Ødegård Park i Askim med i alt ca. 120 boenheter.

Fossum Anlegg AS skal utføre følgende arbeider:

  • ca. 330 meter ankomstvei med fortau
  • ca. 510 meter ledningsgrøfter med kummer
  • ca. 350 meter kabelgrøft, samt veibelysning og fordelingsskap