Spydeberg kommune høsten 2015.

Arbeid ved Hyllibekken.

Spydeberg kommune skal skifte/oppdimensjonere 6 stk. eksisterende veikulverter langs Hyllibekken i Spydeberg sentrum.

Fossum Anlegg utfører følgende arbeider:

  • Graving av grøft for nye kulverter
  • Etablering av nye kulverter
  • Etablering av erosjonsbeskyttelse i skråning
  • Rensk av bekkeløp og inntilliggende skråninger fra falne trær, grener, søppel etc.
  • Gjenoppbygging av arealer berørt av utbyggingen