Enebakk Kommune 2014.

Arbeidet omfatter styrt boring gjennom løsmasser og etablering av pumpeledninger fra Krokeng pumpestasjon til ny Krona pumpestasjon.