Ski kommune 2012

Rehabilitering av ledningsanlegg i Måsaveien, Ski kommune er avsluttet.

Vi har arbeidet med rehabilitering av ledningsanlegg, graving av grøfter for VA-ledninger, legging av vann-, spillvann- og overvannsledninger og nedsetting av kummer i Måsaveien.
Total grøftelengde ca 230m, hvorav 2 vannkummer, 4 spillvannskummer, 4 overvannskummer og 6 gatesluk.