Ski kommune 2012

Rehabilitering av ledningsanlegg i Hyttengveien og Vevelstadveien, Ski kommune.

Grøftelengde på ca 485m. inkl. 75 m. med utblokking, med 4 vannkummer, 5 spillvannkummer og 5 overvannskummer.
Rehabilitering av stikkledninger.

Ferdigstilt januar 2013.