Statens Vegvesen 2012

Ombygging til helautomatiske bomstasjoner ved E6/E18 i Østfold

Denne entreprisen omfatter etablering av bomstasjoner med automatisk innkreving og sanering av de eksisterende bomstasjonene ved E6/E18/fv. 311/ fv.128:

  • E6 ved grensen Østfold/Akershus (Raukerud) og fv. 311 ved Kambo
  • E18 ved Brennemoen og Dalen
  • Gamle E18 (fv.128) ved Fossum og Slitu.

Arbeidet består i hovedsak av:

  • Fjerning og riving av eksisterende bomstasjoner
  • Omlegging av nevnte bomstasjoner med tilhørende kjørefelt tilkoblet vegens opprinnelige kurvatur
  • Etablering av nye passeringspunkter med portaler
  • Montering av teknisk bod med fremføring av strøm og tele til boden
  • Omlegging og fjerning av eksiterende veglyspunkter.