Oppegård kommune 2011

VVA-anlegg langs Strandliveien.

Legging av Ø250 vannrør og Ø160 OV- rør ca 120 meter.
Gjenoppbygging av vei og gangvei.
Opparbeidelse av kantstein og grøntareal med bl.a. en allè av Agnbøk
Utfordringer med at arbeidet foregår i en trafikkert blindvei.
Utfordringer med å koordinere vårt anlegg med omfattende eiendomsutbygging tett ved.

Ferdigstilt mai 2012.