Statens Vegvesen 2010/2011.

Opparbeidelse av ny rundkjøring over eksisterende kryss.

Krysset er i drift med tung trafikk under hele anlegget.

Nytt OV-anlegg.
Rehabilitering av gammelt VA-anlegg med bla. utblokking.
Nytt gatelysanlegg.

1 200 meter med kantstein.
Støttemurer av plasstøpt betong.
Støyskjerm i tre, montert på støttemur.
Parkanlegg med beplantning.
Riving av 3 1/2 etg. trehus. Grunnflate ca 130m2.

Ferdigstilt juni 2011.