Oppegård kommune 2010/2011

Fremføring av nye vann-, overvann og spillvannsledning i Per Lassonsvei.

Legging av Ø150 vannrør, Ø160 SP rør og Ø200 OV rør. Sanering av gammelt anlegg.
Ca 400 meter.
Kartlegging av eksisterende anlegg med inspeksjonskamera.
Grøftedybder ned til 4 meter
Etablering av provisorisk vannforsyning
Rehabilitering av spillvann og vann for 19 husstander.

Ferdigstilt juni 2011.