Askim kommune 2010

Overføringsledninger Askim: Nordbukta - Krosby.

Legging av 2 X PE Ø400 vannledninger. Hovedforsyningen til Askim- og Skiptvet kommune, ca 850 meter.
Eksisterende Ø375 vannledning ble holdt i drift under hele anleggsfasen (10-13bar).
Rehabilitering av spillvann og vann for 8 husstander.

Ferdigstilt september 2010.