Hobøl kommune 2010

Rehabilitering av spillvann og vann for 8 husstander.

Legging av Ø110 vannrør, Ø160 SP rør og Ø200 OV rør. Sanering av gammelt anlegg.
ca 130 meter.
Boring under Fv. 205

Ferdigstilt august 2010.