Statens Vegvesen 2009/2010

Rv 119. G/S-veg Bredsand - Dilling.

Opparbeidelse av ny gang/sykkelvei med gatebelysning og overvannssystem.
ca 900 meter.
Oppføring av støyskjermer.
Boring under Fv 119.

Ferdigstilt juni 2010.