Hobøl kommune 2009

Utbedring av vannforsyning, Knapstad.

Utskifting av vannledning + tilkobl. av stikkledninger, HBBS – Ekeberg området. Ø160 og Ø110 PE rør.
ca 400 meter.
Trekking under jernbane.

På dette prosjektet var vi både søkende, prosjekterende og utførende.

Ferdigstilt september 2009.

Sanering på Knapstad