Oslo kommune 2008/2009

Omlegging av hovedvannledning i Gjerdrumsvei.

Ø500 og Ø150 duktile rør.
Forurensede masser i grunn. Gjenoppbygging av vei.
Plasstøpt vannkum.

Ferdigstilt mai 2009.