Ruud Invest AS 2007/2008

Opparbeidelse av teknisk infrastruktur til nytt boligfelt med 88 tomter på Vollene i Spydeberg.

2300 m vei og grøft. På Vollene blir også Spydebergs første rundkjøring bygget.

Verdi ca. kr 12.500.000,- eks. mva.

Ferdigstilt juni 2008.