Image
OM OSS
_____________

BEDRIFTEN

Fossum Anlegg AS er et veletablert maskinentreprenørfirma med base i Spydeberg, Indre Østfold. Firmaet ble etablert 1. november i 2002, og overtok i 2003 Fossum Jord (etablert i 1987).

Fossum Anlegg AS har sentral godkjenning, og pr.dags dato 20 faste ansatte, og én lærling. Firmaets kontorlokaler, verksted og moderne maskinpark ligger i Spydeberg.

Vårt største satsningsområde er innen bygg- og anleggssektor, og arbeidsområdet er hovedsaklig Oslo og Viken.

Firmaets fokus ligger på:

  • Kvalitet
  • Fagmessig utførelse til rett tid
  • Dyktige medarbeidere
  • Moderne maskinpark            

En trygg og sikker arbeidsplass er til både de ansattes og firmaets beste. Vår fokus på HMS er derfor høy, og vi har egen HMS/KS-ansvarlig, samt eget verneombud.

Vi er også miljøsertifisert igjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn, og forplikter oss med dette til å miljøbevisste valg på alt fra leverandører, maskinpark og avfallshåndtering.

Image

SENTRALT GODKJENT - Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.

Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

Image

MEF - Maskinentreprenørenes Forbund bruker Fossum Anlegg AS aktivt bl.a. i form av MEF-skolen for å heve kompetansen for våre ansatte.

OKAB - Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene er et samarbeidsorgan mellom bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater.

Image

MILJØFYRTÅRN - Er et kvalitetsmerke som beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje.

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll.

Image

StartBANK - Er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring av fast eiendom i Norge.

Leverandørene er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier. StartBANK-nettverket gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører.

Org.nr.: 985 033 110

KONTAKT

Telefon: +47 69 83 72 16

Adresse: Fossumveien 2, 1820 Spydeberg

Epost: post@fossumanlegg.no

Faktura: faktura@fossumanlegg.no