Ski kommune 2013

Arbeidet består av rehabilitering av ledningsanlegg, graving av grøfter for VA - ledninger og nedsetting av kummer. Total grøftelengde er 150 m, hvorav to vannkummer, tre spillvannskummer, en overvannskum og fire gatesluk.

 

Se vårt registreringsbevis