Ski Kommune 2013

Arbeid med å utbedre vann og avløp på Nordre Finstad i Ski kommune.

Sanering av avløpsanlegg.
Utskifting/rehabilitering av vann- spillvann- og overvannsledninger for et byggefelt med 265 boliger.
Tilsammen ca.2700m ledningsgrøfter.
Etablering av 60 stk. nye kumsett.
Etablering av 2 stk. fordrøyningsmagasiner.
Rehabilitering av alle berørte overflater, veger, plasser, grøntområder etc.

 

 

 

Se vårt registreringsbevis