Fossum Anlegg AS - Fagmessig utførelse til rett tid

Fossum Anlegg AS er et veletablert maskinentreprenørfirma med base i Spydeberg, Indre Østfold. Firmaet har sentral godkjenning fra Direktoratet for Byggkvalitet, og satser stort innen bygg- og anleggssektoren. Arbeidsområdet er hovedsaklig Østfold, Oslo og Akershus.

Fossum Anlegg AS er fullt registrert som leverandør i StartBANK, Bygg- og Anleggsnæringens leverandørregister, og er dessuten sertifisert i det nordiske kvalitetssystemet Sellhica Nordic Utility Pre-Qualification System.

En trygg og sikker arbeidsplass er til både de ansattes og firmaets beste. Vår fokus på HMS er derfor høy, og vi har selvfølgelig egen HMS/KS-ansvarlig og eget verneombud.

Fossum Anlegg AS er også medlem av MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) og bruker dette aktivt bl.a. i form av MEF-skolen for kontinuerlig å heve kompetansen til våre ansatte.

Les mer ->>