Pågående prosjekter

09 mai, 2017

Kråkstad – Ski 2 – vann og avløpsledning

Ski kommune Prosjektet går ut på å bygge en VA-ledning fra Kråkstad til Ellingsrud Pumpestasjon. Les mer..
16 aug, 2016

Skårer Syd Infrastruktur Etappe 1

Lørenskog Kommune, høsten 2016 Bakgrunnen for prosjektet er å oppfylle Lørenskog kommunens forpliktelse som følge av Utbyggingsavtalen, om å øke brannvannskapasiteten i området i forbindelse med den store utbyggingen på Skårer syd. I samme omgang velger… Les mer..
16 aug, 2016

Sanering VA Mailund - Furustien - Glendeveien

Spydeberg kommune, sommer 2016. Arbeider i Spydeberg kommune mellom Mailund, Furustien og Glendeveien. Prosjektet omfatter følgende: Graving og legging av spillvann-, overvann- og vannledninger Nedsetting av kummer og spylepunkter for nytt VA-anlegg… Les mer..

Ferdigstilte prosjekter